Planowanie

Zaplanujmy inwestycje, poznanie oczekiwań inwestora i dobrze zaplanowany harmonogram prac to połowa sukcesu.

Najpierw określmy potrzeby​

Nierzadko zdarza się, że inwestor jak również zleceniodawca kieruje się oczekiwaniami efektu, który chce uzyskać przez daną inwestycję.

Często przez zbyt małe doświadczenie z zakresu budowy zleceniodawca przeinwestowuje w część infrastruktury sieci nie dofinansowując innej jej części. Bardzo często zdarza się, że źle określa czas wykonania poszczególnych prac jak i czas na uzyskanie niezbędnych pozwoleń na ich wykonanie. Pojawia się wtedy huśtawka z balansowaniem środków finansowych i mocy przerobowych, a co za tym idzie opóźnienia w realizacji poszczególnych etapów inwestycji lub przestoje spowodowane brakiem zgód na wykonanie kolejnych etapów prac.

I tu pojawia się pierwsze zadanie dla nas.

Określamy cel inwestycji, efekt który na dzień jej zakończenia inwestor chce osiągnąć. Możliwości adaptacyjne sieci w kolejnych etapach jej życia, możliwości rozwoju. Ustalamy czas w którym inwestycja może zostać zrealizowana i jej koszt. Dzielimy inwestycje na etapy zarówno pod względem terminów wykonania, priorytetowych elementów budowy sieci jak i finansowania. Ustalamy czy i jakie oraz w jakiej kolejności i w jakim terminie otrzymamy niezbędne zgody pozwalające przystąpić do prac.

Przewidujemy wszystko
Dzięki profesjonalnej analizie

Zróżnicowane podejście

Każdego klienta traktujemy indywidualnie.

Doradztwo ekspertów

Na każdym etapie pracujesz z najlepszymi w branży.

Profesionalny zespół

Nasz zespół się uzupełnia, ściśle ze sobą współpracując.

Przewidywalny wynik

Jesteśmy wstanie zminimalizować zagrożenia do minimum.

Skontaktuj się z nami, napisz lub zadzwoń. Opisz projekt, prześlij dokumenty jakie posiadasz, plany wstępną dokumentację, założenia.

To nic nie kosztuje.

Pierwsze ustalenia i oszacowania projektu są zupełnie za darmo i nie generują żadnych kosztów

Przeanalizujemy twoje założenia i oczekiwania.

Przedstawimy alternatywne sposoby realizacji projektu.

Ustalimy terminy realizacji projektu, w razie konieczności podzielimy na etapy, ustalimy kosztorys i sposób finansowania projektu.

 

Omówimy wszystkie aspekty przygotowanej analizy.

Koszty, użyte materiały, wybór technologi wykonania prac, sposób finansowania, terminy wykonania.

Otrzymają od nas Państwo pełny kosztorys, zestawienie materiałów niezbędnych do wykonania prac, zakres oraz terminarz ich  wykonania.

Negocjacje często nie są łatwe, szczególnie gdy dochodzi do zmiany technologii lub użytego sprzętu do budowy sieci. Nierzadko też kwestie finansowe są osią sporu – ze swojej strony chcielibyśmy zapewnić, że zawsze działamy w interesie naszych klientów a zaproponowane wynagrodzenie za naszą pracę jest konkurencyjne w porównaniu do innych firm z naszej branży.

Mamy wszystko zaplanowane, dopięte na ostatni guzik.

Podpisujemy umowę i przystępujemy do prac zgodnie z ustaleniami.

Zazwyczaj na tym etapie mamy już projekt wstępny całego przedsięwzięcia, który powstaje na poprzednim etapie ustaleń.

Przez cały okres prac będą państwo na bieżąco informowani o ich przebiegu, aktualnym etapie realizacji i problemach w trakcje budowy (oczywiście jeśli wystąpią).

Po zrealizowaniu projektu dostarczamy projekt powykonawczy oraz przeprowadzamy odbiór jednostronny lub dwustronny.

Opracujmy strategię w której obie strony osiągną sukces, a realizacja projektu przebiegnie bezproblemowo.

Pięć prostych etapów realizacji projektu.

Dobra komunikacja
gwarantuje osiągnięcie sukcesu.

Opisz nam swój projekt, skontaktujemy się najszybciej jak się da