O nas

Profesjonalizm, wsparcie na każdym etapie projektu, terminowe wykonanie prac.

Trzy cechy które charakteryzują naszą firmę.

 

Projekt który nam zlecasz jest dla nas równie ważny co dla ciebie. Terminowe wykonanie prac, wsparcie przez cały okres trwania projektu gwarantuje obopólną satysfakcję.

Dane naszej firmy:

iON network Prosta Spółka Akcyjna

iON network P.S.A.

Al. Warszawska 102

20-824 Lublin

NIP: 712-346-88-91

REGON: 527-506-591

KRS: 0001082538

Kapitał zakładowy: 1 000,00zł

(zgodnie z uchwałą z dnia 22.03.2024 Uchwała 04/03/2024, protokół Nr. 02/03/2024 kapitał zakładowy został podniesiony do kwoty 91 000,00zł).

Nr. rachunku bankowego: 39 1160 2202 0000 0005 9957 4271

Kontakt : Arkadiusz Zieliński

tel. 798-645-595

email: biuro@ionnetwork.pl

Nasza przygoda z branżą telekomunikacyjną rozpoczęła się w 1999r. Pierwsze doświadczenia zbieraliśmy jako szeregowi pracownicy firm telekomunikacyjnych żeby w 2003r założyć pierwsze działalności gospodarcze. Od tego czasu przebyliśmy długą drogę przez kilka firm opartych na JDG do Spółek aby w 2024 skonsolidować majątek i doświadczenia i rozpocząć świadczenia usług na wyższym niż dotychczas poziomie i szerszą skalę jeśli chodzi o obszar świadczonych usług.

Nasze doświadczenie obejmuje między innymi:

 • projektowanie i budowę sieci telekomunikacyjnych
 • projektowanie i budowę sieci LAN
 • utrzymanie technicznej sprawności sieci teleinformatycznych
 • diagnostykę każdego rodzaju sieci zarówno pod kątem wydajności jak i przewidywanych problemów w trakcie jej użytkowania
 • przebudowę istniejących sieci
 • optymalizacje budowy sieci pod względem kosztów jej budowy, rozbudowy jak i kosztów eksploatacji
 • monitoring, systemy dostępu, dozoru – w każdym aspekcie danego zagadnienia
 • SIECI OPTYCZNE – cały zakres związany z zagadnieniem

Poprawne – to mało powiedziane. WZOROWE

Każdego klienta zarówno tego z którym rozpoczynamy współpracę i realizujemy zaledwie jeden pojedynczy projekt jak i Tych z którymi utrzymujemy cykliczną, powtarzającą się współpracę traktujemy w bardzo zbliżony sposób – Dla nas satysfakcja klienta jest najważniejsza, a każdy z zaczętych i zakończonych sukcesem projektów jest priorytetem.

Różnica polega nie w pracach i efekcie naszych prac a w zaufaniu do siebie nawzajem. Długoterminowa współpraca, terminowa płatność za wystawione faktury lub zlecenie kolejnych projektów do realizacji dają Państwu dodatkowe korzyści w postaci braku przedpłat za materiał, darmowych wizji lokalnych czy wydłużonych terminów płatności lub co często jest bardzo istotne priorytetowego wyznaczenia terminu wykonania prac.

Projekty realizujemy na dwa sposoby zależnie od ich wielkości i skomplikowania (na te wymagające wykonania wizji lokalnej u zleceniodawcy i takie które jesteśmy wstanie wycenić bez fizycznej wizyty u klienta):

Etapy prac wyglądają następująco:

 • Wstępna wycena
 • Wizja lokalna u klienta
 • Podpisanie umowy na wykonanie prac w ustalonym zakresie
 • Wykonanie projektu wstępnego
 • Akceptacja projektu wstępnego i kosztorysu oraz etapów i sposobu finansowania przez zleceniodawcę
 • Uzyskanie niezbędnych pozwoleń na wykonanie prac
 • Fizyczne wykonanie prac, pomiarów oraz dokumentacji powykonawczej
 • Rozliczenie prac i płatności

Małe projekty realizujemy w procedurze uproszczonej:

 • Wstępna wycena
 • Akceptacja umowy i kosztorysu przez e-mail
 • Uzyskanie niezbędnych pozwoleń na wykonanie prac
 • Fizyczne wykonanie prac oraz dokumentacji powykonawczej
 • Korekta kosztów wykonania prac (wynika to z braku wizji lokalnej, a wstępna wycena może nieznacznie różnić się od finalnej ceny wykonanych usług)
 • Rozliczenie prac i płatności

Małe projekty często jednodniowe realizujemy na terenie województw:

 • Lubelskiego
 • Mazowieckiego
 • Świętokrzyskiego
 • Podkarpackiego

Oczywiście istnieje możliwość prac w pozostałych województwach, wiąże się to jednak z większymi kosztami wykonania usług.

Projekty duże, często wieloetapowe realizujemy na terenie całej Polski.

Nie świadczymy usług poza granicami naszego kraju.

Podstawą jest dobra komunikacja, określenie celów jakie planuje uzyskać poprzez inwestycje zleceniodawca.

Nie rzadko jesteśmy wstanie zaproponować tańsze lub bardziej wydajne rozwiązania w tej samej cenie wykonania usługi.

Kolejnym bardzo ważnym aspektem jest terminowość, zarówno wykonywania poszczególnych etapów prac jak i płatności za poszczególne etapy zlecenia. Obopólne zaufanie i dotrzymywanie terminów gwarantuje nam sprawne przeprowadzenie każdego z etapów inwestycji.

Finalnie gwarantuje nam to obopólną satysfakcję.

Mapa terenu na którym wykonujemy stałe, cykliczne zlecenia.

Mapa przedstawia położenie 4 magazynów: Warszawa, Lublin, Kielce, Rzeszów.

Obsługiwane w sposób cykliczny są województwa Mazowieckie, Lubelskie, Świętokrzyskie, Podkarpackie.

 

 

Mapa terenu na którym wykonujemy dodatkowo prace niecykliczne.

Nie jesteśmy na stałe w dodanych pięciu województwach, ale zbieramy zlecenia z tych terenów i wykonujemy cały zakres usług objętych identyczną gwarancją jak w macierzystych województwach.

5 dodanych województw to teren na którym wykonywaliśmy zlecenia. Docelowo będziemy chcieli przyłączyć je do terenów na których będziemy prowadzić prace cykliczne.

Planujemy rozbudować się o 3 punkty magazynowe oraz utrzymania sieci do końca 2025r. To pozwoli nam w pełni zaspokoić potrzeby naszych klientów na tym terenie.

Przez ponad 20 lat na rynku zrealizowaliśmy setki mniejszych i większych projektów

Ufamy że i Ty zaufasz nam. Skontaktuj się z nami i zacznijmy współpracę. Gwarantujemy że dla obu stron będzie ona satysfakcjonująca i bezproblemowa.