Finansowanie

Małe i duże projekty potrzebują innych narzędzi do ich realizacji

Zapoznaj się z poniższymi sposobami finansowania zleceń.

Dokładamy wszelkich starań do tego aby wypracować takie mechanizmy rozliczeń które zadowolą obie strony.

Finansowanie

Terminowość jest ważna

Pokrycie kosztów zleconych nam projektów to normalny etap zamknięcia zlecenia.

Dla każdej małej czy dużej firmy terminowe opłacanie zobowiązań jak i terminowe otrzymywanie wynagrodzenia jest kluczowe dla prawidłowego jej działania.

Dlatego przygotowaliśmy dla Państwa kilka opcji regulowania zobowiązań.

iON network
Prosta Spółka Akcyjna

W jaki sposób możesz sfinansować swój projekt?

Najprostsza metoda.

My wykonujemy zlecenie, wystawiamy fakturę, zleceniodawca ją opłaca.

Nie ma dla nas znaczenia czy płatność zostanie wykonana metodą dzielonej płatności czy tradycyjnym przelewem, natomiast nie przyjmujemy płatności w gotówce, kartą, BLIK ani innymi metodami płatności poza przelewami międzybankowymi.

Terminy płatności:

  • Kontrahent nowy lub posiadający negatywne wpisy w bazach BIG/BIK – płatność za materiał planowany do budowy infrastruktury musi zostać uregulowana przed rozpoczęciem prac, pozostała kwota za wykonanie zlecenie jest regulowana w przeciągu 30 dni od zgłoszenia zakończenia prac.
  • Stali kontrahenci nie uiszczają płatności za materiał przed wykonaniem zaplanowanych prac. Płatność odbywa się po wystawieniu faktury z terminem płatności liczonym od dnia odbioru technicznego zakończonych prac (odbiór techniczny powinien zostać przeprowadzony w przeciągu 7 dni od zgłoszenia zakończenia prac, w przypadku nie przeprowadzenia odbioru technicznego w tym okresie odbiór techniczny odbędzie się jednostronnie bez udziału zleceniodawcy/inwestora, ponadto zgłoszone uwagi w protokole odbioru nie wpływają na termin płatności i zostaną usunięte w terminie wskazanym w umowie zlecenia prac )
    • 30 dni (standardowy termin przy małych inwestycjach oraz inwestycjach dzielonych na etapy)
    • 60dni (termin wydłużony stosowany przy średnich i dużych inwestycjach)
    • 90dni (termin przy projektach niestandardowych)
  • Inwestycje w których iON network P.S.A. jako wykonawca jest też inwestorem (częściowym) – termin płatności dla pozostałych Inwestorów biorących udział w projekcie wynosi maksymalnie do 180 dni.

Wybraliśmy już usługodawce oferującego tą formę rozliczeń. Wyceniamy koszty związane z tą formą finansowania przy każdym projekcie indywidualnie (koszt od 2 do 6%).

Terminy płatności to 30, 60 i 90 dni, a zasady co do terminów płatności są identyczne jak przy płatności bezpośredniej.

Zleceniodawcy wpisani do BIG/BIK nie mają możliwości skorzystania z tej formy rozliczeń.

Obecnie trwają rozmowy w sprawie wyboru usługodawcy oferującego tą formę rozliczeń. Udostępnimy taką formę do końca czerwca 2024.

Niestety poprzedniego terminu (do końca kwietnia 2024) wyłonienia firmy oferującej usługi w satysfakcjonujących nas cenach nie udało się utrzymać. Pracujemy nad tym.

Obecnie trwają prace nad formą prawną takiego sposobu finansowania prac. Planujemy udostępnić możliwość najmu lub dzierżawy od 3 kwartału 2024r.

Forma dostępna tylko dla średnich i dużych projektów, w szczególności dla deweloperów oraz firm administrujących biurowcami.