Dane firmy

Dane naszej firmy:

iON network Prosta Spółka Akcyjna

iON network P.S.A.​

Al. Warszawska 102

20-824 Lublin

NIP: 712-346-88-91

REGON: 527-506-591

KRS: 0001082538

Kapitał zakładowy: 1 000,00zł

(zgodnie z uchwałą z dnia 22.03.2024 Uchwała 04/03/2024, protokół Nr. 02/03/2024 kapitał zakładowy został podniesiony do kwoty 91 000,00zł).

Nr. rachunku bankowego: 39 1160 2202 0000 0005 9957 4271

Kontakt : Arkadiusz Zieliński

tel. 798-645-595

email: biuro@ionnetwork.pl